Wtorek, 06.6.2023

Pierwsza w powiecie gnieźnieńskim Strefa Aktywizacji Gospodarczej otwarta

Pierwsza w powiecie gnieźnieńskim Strefa Aktywizacji Gospodarczej otwarta

W dniu 07 listopada 2014 roku pod przewodnictwem Pani Burmistrz Danuty Grychowskiej na terenie gminy Czerniejewo odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w powiecie gnieźnieńskim Strefy Aktywizacji Gospodarczej.


Uroczystego przecięcia wstęgi do pierwszej w powiecie gnieźnieńskim Strefy Aktywizacji Gospodarczej dokonali oprócz wcześniej wymienionej Pani Burmistrz zaproszeni goście - m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Europoseł – Adam Szejnfeld, Senator – Piotr Gruszczyński, Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak i Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego – Juliusz Trojanowski. W uroczystościach brał również udział Siegmund Trebschuh przedstawiciel zaprzyjaźnionego powiatu Teltow-Flaming z Niemiec, z którego przedstawiciele naszych samorządów czerpali wzorce.

Bardzo duży wkład w powstanie tej strefy i pozyskanie środków unijnych miała Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. i Powiat Gnieźnieński. Agencja pomogła Gminie Czerniejewo w napisaniu wniosku o unijne fundusze a także sporządziła studium wykonalności tego przedsięwzięcia. Perfekcja w opracowaniu powyższych dokumentów zaowocowała pozytywną oceną tego projektu. Natomiast Powiat wsparł Gminę częścią środków na tzw. wkład własny.

Teren strefy obejmuje obszar w skład którego wchodzi 9 działek o łącznej powierzchni ok. 91000 m2. Powstała inwestycja została zrealizowana w ramach priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw” , dla działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”, projekt pod nazwą „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”. Obszar objęty powyższym działaniem został wyposażony w infrastrukturę drogową, sieć wodno – kanalizacyjną i gazową, sieć telekomunikacyjną, oświetlenie uliczne oraz monitoring. Powstanie Strefy Aktywizacji Gospodarczej jaką na chwilę obecną dysponuje gmina Czerniejewo ma na celu przyciągnięcie nowych inwestorów. Możliwość powstania na terenie strefy nowych przedsiębiorstw daje szansę w postaci utworzenia wielu miejsc pracy. Walorem Strefy jest jej bliskie skomunikowanie z drogą ekspresową S5 oraz autostradą A2. Zgromadzeni goście mieli zaszczyt uczestniczyć w otwarciu Strefy, która stała się 15 z kolei tego typu inwestycją na terenie województwa.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo – Danuta Grychowska przedstawiła całkowitą wartość projektu, która wyniosła 4,3 mln złotych, dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota na poziomie 1,2 mln złotych.

W chwili obecnej Strefa jest już gotowa na przyjęcie inwestorów. Więcej informacji na ten temat oraz wiadomość dotycząca przetargu w wyniku którego potencjalny przedsiębiorca może nabyć grunty zlokalizowane w obszarze strefy znajduje się na stronie internetowej Miasta i Gminy Czerniejewo: www.czerniejewo.pl

 

drukuj:
udostępnij: