Piątek, 02.6.2023

Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki

Na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” wśród ponad dziesięciu tysięcy przedstawicieli środowiska biznesowego na czterech kontynentach zauważono, że Polacy, jako wykwalifikowani profesjonaliści, postrzegani są pozytywnie i oceniani bardzo wysoko.


 Jak wynika z przeprowadzonych badań, jest to najważniejszy atut Polski. Kombinacja różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą, tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować i realizować działania biznesowe. Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków – określony jako Polska Power!

Wszystko to składa się na podstawy Marki Polskiej Gospodarki, która powstała w ramach realizacji projektu pn. Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki. Projekt jest częścią w/w projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.5.1.

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowana została koncepcja wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki, w ramach której stworzono Księgę Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności określono w niej atrybuty Marki, zaprezentowano pełen system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Więcej informacji o Marce Polskiej Gospodarki jest dostępnych pod adresem: www.mg.gov.pl
 

(źródło: http://www.mg.gov.pi)

drukuj:
udostępnij: