Piątek, 24.3.2023

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe to instytucje non profit. Celem funduszy pożyczkowych jest ułatwienie przedsiębiorcom sektora MSP oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, mającym trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej, dostępu do zewnętrznego finansowania.


Instytucje te oferują niskooprocentowane pożyczki, które mogą zostać przeznaczone m. in. na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. Obecnie w Polsce aktywnych jest ponad 80 funduszy pożyczkowych, które zlokalizowane są we wszystkich województwach.

Z kolei zadaniem funduszy poręczeniowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe. Oferują poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. W Polsce działa ok. 50 tego rodzaju instytucji.

Informacje na temat funduszy pożyczkowych i doręczeniowych dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl, www.ksu.gov.pl). Wszelkich informacji z zakresu działalności funduszy pożyczkowych udziela również warszawskie Biuro Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (www.pzfp.pl, biuro@pzfp.pl, tel. (22) 521 06 71, 602 413 685).

drukuj:
udostępnij: