Piątek, 24.3.2023

Misja gospodarcza do Gruzji

Misja gospodarcza do Gruzji

W terminie 19 – 25 kwietnia 2015 roku odbędzie się misja gospodarcza do Gruzji, w której mogą uczestniczyć polscy przedsiębiorcy. Podczas misji będą miały miejsce spotkania biznesowe w Tbilisi, Kutaisi i w Batumi.

Organizatorem wyjazdu jest Silesia Chamber of Commerce Ltd. Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis - refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 - 45% kosztów udziału w misji.

Termin ostatecznego zamknięcia zgłoszeń: 20 marca 2014 roku.
UWAGA! Liczba uczestników ograniczona. 

Dlaczego Gruzja:

 • we wrześniu 2014 Gruzja podpisała umowę o wolnym handlu z UE, sama ma z kolei umowy o wolnym handlu z krajami CIS (WNP)
 • korzystne położenie geopolityczne, probiznesowy klimat oraz dostosowywanie do członkostwa w UE (umowa stowarzyszeniowa)
 • blisko 60-cio procentowy wzrost wymiany handlowej z Polską w 2014 r., dokumentowanie pochodzenia towarów oparte jest na świadectwach przewozowych EUR.1 oraz deklaracjach na fakturze
 • 15 miejsce w rankingu DOING BUSINESS
 • znacząco wzrósł eksport gruziński do Rosji, w efekcie czego wzrósł popyt na rynku wewnętrznym
 • kraj tranzytowy pomiędzy wszystkimi krajami regionu

PROGRAM RAMOWY:

Dzień pierwszy - Niedziela: 19 kwietnia 2015

 • Przelot uczestników do Tbilisi.
 • Transfer i zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi.

Dzień drugi - Poniedziałek: 20 kwietnia 2015

 • Śniadanie w hotelu.
 • Prezentacja ofert eksportowych polskich uczestników misji.
 • Rozmowy B2B z firmami gruzińskimi w Tbilisi.
 • Lunch.
 • Spotkanie z przedstawicielem Ambasady RP w Tbilisi - omówienie uwarunkowań lokalnych.
 • Zwiedzanie miasta. Oficjalna kolacja z udziałem zaproszonych gości.
 •  

Dzień trzeci - Wtorek: 21 kwietnia 2015

 • Śniadanie w hotelu.
 • Dokończenie rozmów z firmami gruzińskimi.
 • Transfer z Tbilisi do Kutaisi, zakwaterowanie w hotelu w Kutaisi.
 • Kolacja, czas wolny.

Dzień czwarty - Środa: 22 kwietnia 2015

 • Śniadanie w hotelu.
 • Prezentacja ofert eksportowych polskich uczestników misji.
 • Rozmowy B2B z firmami w Kutaisi.
 • Lunch.
 • Rozmowy indywidualne.
 • Zwiedzanie miasta.
 • Oficjalna kolacja z udziałem zaproszonych gości.

Dzień piąty - Czwartek: 23 kwietnia 2015

 • Śniadanie w hotelu.
 • Dokończenie rozmów.
 • Transfer do Batumi.
 • Zakwaterowanie w hotelu.
 • Kolacja, czas wolny.

Dzień szósty - Piątek: 24 kwietnia 2015

 • Śniadanie w hotelu.
 • Prezentacja ofert eksportowych polskich uczestników misji.
 • Rozmowy B2B z firmami w Batumi.
 • Dokończenie rozmów.
 • Czas wolny, zakupy etc. Kolacja pożegnalna.

Dzień siódmy - Sobota: 25 kwietnia 2015

 • Wylot do Polski

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora www.scc.org.pl

Organizator: 
Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Budynek Telewizji Wrocław
53-015 WROCŁAW
ul. Karkonoska 8
Tel: +4871 707 11 52
Fax: +4871 707 12 87
Mob: +48 729 405 473
e-mail: biuro@scc.org.ploffice@scc.org.pl

drukuj:
udostępnij: