Sobota, 03.6.2023

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2015”

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2015”

Fundacja Kronenberga już po raz jedenasty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego główne cele to: wspieranie przedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania małych firm oraz wyróżnianie i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro.

W gronie 103 dotychczas nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności, np. Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley specjalizujące się w wydawaniu oryginalnych książek na czerpanym i zdobionym papierze czy firma Digital Core Design projektująca nowoczesne procesory i układy scalone.

W tegorocznej edycji kandydatury można zgłosić w trzech kategoriach podstawowych: SENIOR, PROGRES oraz START. Spośród nadesłanych zgłoszeń, kapituła przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców, poniżej 30. roku życia. Pula nagród w konkursie wynosi 80.000 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia 2015r., a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 czerwca 2015r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozostałe informacje związane z konkursem, w tym formularz zgłoszenia kandydatury, są dostępne na stronie organizatora: www.kronenberg.org.pl / Edukacja finansowa i przedsiębiorczość / Mikroprzedsiębiorca Roku.

 

źródło: www.kronenberg.org.pl

drukuj:
udostępnij: