Środa, 22.3.2023

XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca,

a udział w nim jest bezpłatny.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu. Oprócz ww. nagród, organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród specjalnych:

  1. za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  2. za projekt z branży ITC
  3. za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostana
  4. zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych projektów.

Zgłoszenia do Konkursu wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do 5 maja 2015 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości.

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

 

źródło: http://www.pi.gov.pl

drukuj:
udostępnij: