Poniedziałek, 05.6.2023

Misja gospodarcza do Gruzji – ZMIANA TERMINU WYJAZDU

Misja gospodarcza do Gruzji – ZMIANA TERMINU WYJAZDU

W imieniu organizatora - Silesia Chamber of Commerce, informujemy uprzejmie, że na prośbę władz Autonomicznej Republiki Adżary, Merostwa miasta Batumi jak również Ambasady Gruzji w Warszawie, działając w interesie wszystkich zainteresowanych, termin misji firm polskich do Gruzji zostaje przesunięty na dni:

10 – 16 maja 2015, gdyż jest to najlepszy czas dla strony gruzińskiej do przyjęcia grupy. Termin misji jest ostateczny.

Z wyżej wymienionego powodu, ogłoszony został nabór uzupełniający dla wszystkich firm polskich, zainteresowanych rynkiem Gruzji.
W trakcie majowego wyjazdu do Gruzji odbędą się spotkania B2B w Tbilisi, Kutaisi i w Batumi, trzech najważniejszych ośrodkach tego strategicznego kraju.

Szczegóły i materiały zgłoszeniowe na stronie www.scc.org.pl

Dlaczego Gruzja:

  • we wrześniu 2014 Gruzja podpisała umowę o wolnym handlu z UE, sama ma z kolei umowy o wolnym handlu z krajami CIS (WNP)
  • korzystne położenie geopolityczne, probiznesowy klimat oraz dostosowywanie do członkostwa w UE (umowa stowarzyszeniowa)
  • blisko 60-cio procentowy wzrost wymiany handlowej z Polską w 2014 r., dokumentowanie pochodzenia towarów oparte jest na świadectwach przewozowych EUR.1 oraz deklaracjach na fakturze
  • 15 miejsce w rankingu DOING BUSINESS
  • znacząco wzrósł eksport gruziński do Rosji, w efekcie czego wzrósł popyt na rynku wewnętrznym
  • kraj tranzytowy pomiędzy wszystkimi krajami regionu

Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis - refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 - 45% kosztów udziału w misji.

Kontakt z organizatorem:
Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Budynek Telewizji Wrocław
53-015 WROCŁAW
ul. Karkonoska 8
Tel: +4871 707 11 52
Fax: +4871 707 12 87
Mob: +48 729 405 473
e-mail: biuro@scc.org.ploffice@scc.org.pl

drukuj:
udostępnij: