Poniedziałek, 05.6.2023

Sylwetki laureatów VIII edycji konkursu ”Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015”

Sylwetki laureatów VIII edycji konkursu ”Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015”

Firmy ubiegające się o nagrodę w kategorii inwestor winny, zgodnie z regulaminem konkursu, m. in.: dokonać, w okresie ostatnich dwóch lat, inwestycji kapitałowej, produkcyjnej lub innego przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze infrastrukturalnym mającego na celu rozwój dotychczas funkcjonującej firmy oraz zwiększyć zakres świadczonych usług lub produkowanych przez siebie wyrobów lub/i zwiększyć poziom zatrudnienia w firmie w związku z dokonaną inwestycją.

Po zwizytowaniu, przez przedstawicieli kapituły konkursu w dniach 19-20 marca 2015r. i 23-25 marca 2015r., podmiotów, które zgłosiły swój akces do udziału w przedsięwzięciu, ostatecznie w kategorii inwestor wyróżniono 5 gnieźnieńskich firm:

Decyzją kapituły konkursu, także 5 firm nagrodzono w kategorii innowator. Cztery z nich maja swoją siedzibę w Gnieźnie:

a jedna - FGP Polska sp. z o.o., zlokalizowana jest w Fałkowie (gm. Łubowo).

Wyróżnione podmioty to firmy znane, o ugruntowanej marce, radzące sobie w różnych warunkach gospodarki wolnorynkowej i potrafiące wdrażać innowacyjne produkty, usługi i metody zarządzania.

Uroczysta prezentacja wszystkich laureatów konkursu wraz z przyznaniem nagród odbędzie się na gali w dniu 18 kwietnia 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, przy ul. Kostrzewskiego 3. Bezpośrednio po gali odbędzie się Bal Laureatów VIII edycji konkursu.


pko logo


SPONSOR GENERALNY VIII EDYCJI KONKURSU – PKO BANK POLSKI
 

drukuj:
udostępnij: