Piątek, 02.6.2023

Certyfikacja Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Certyfikacja Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa.

Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl. Nabór wniosków trwa do końca grudnia 2016 roku. 

Więcej informacji o procesie certyfikacji można uzyskać w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 62 40, e-mail: sekretariat.drg@umww.pl

Regulamin procesu wraz z wnioskiem znajduje się na stronie internetowej: 
http://iw.org.pl/proces-certyfikacji-inicjatyw-klastrowych-w-wojewodztwie-wielkopolskim/.

drukuj:
udostępnij: