Wtorek, 30.5.2023

Firmy z powiatu gnieźnieńskiego HIT’ami 2016

Firmy z powiatu gnieźnieńskiego HIT’ami 2016

Cztery firmy z terenu powiatu gnieźnieńskiego zostały laureatami konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej 2016 organizowanego przez Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT z siedzibą w Pile.

Uroczysta gala podsumowująca XXII. edycję wydarzenia odbyła się w dniu 5 marca br. w auli UAM w Poznaniu. Wówczas  to wręczono laury podmiotom, które zostały zarekomendowane i zweryfikowane przez kapitułę konkursu. Uroczystość swoją obecnością uświetniły władze wojewódzkie obu regionów, a atrakcją wieczoru był koncert Kasi Kowalskiej.

 

Wśród tegorocznych laureatów z terenu powiatu gnieźnieńskiego znalazły się następujące firmy:

 1. Complet Chmielewscy sp. j. (HIT 2016, za: dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa 
  – otwarcie nowej siedziby zakładu wraz z uruchomieniem innowacyjnych maszyn stolarskich);
 2. P. P. H. U. Lismar sp. z o. o. (Rubinowy HIT 2016, za: rozwój technologiczny produkowanych wyrobów poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego innowacyjnych technologii w branży wodociągowej);
 3. Biuro Rachunkowe „Profit” Magdalena Bosacka (Rubinowy HIT 2016 z gwiazdą, za: dynamikę rozwoju oraz budowanie silnej pozycji przedsiębiorstwa);
 4. Centrum Finansowo-Doradcze „FINexpert” sp. z o. o. (Rubinowy HIT 2016 
  z dwiema gwiazdami
  , za: jakość pakietu szkoleń dla rolników, centrum doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego z tematyki prawa podatkowego 
  i księgowego).

 

Starosta Gnieźnieński każdego roku typuje kandydatów do nagrody spośród laureatów powiatowego konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” (więcej o samym konkursie oraz o wszystkich dotychczasowych laureatach na stronie:www.orzelprzedsiebiorczosci.pl). Wnikliwa weryfikacja firm na etapie konkursu powiatowego ma niewątpliwie wpływ na dalsze sukcesy przedsiębiorców na poziomie regionalnym, a nawet ogólnopolskim. Zarówno założenia, jak i regulamin konkursu, ulegały przez lata pewnym modyfikacjom. Jednak jego istota i cel pozostały niezmienne. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły, wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm oraz urzędów, zespołów i poszczególnych osób.

Partnerami przy organizacji projektu są starostwa powiatowe, podmioty zajmujące się analizą gospodarczą przedsiębiorczości, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rozwoju regionalnego, lokalnych mediów oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych życiem gospodarczym i samorządowym.

Powiat Gnieźnieński również ma na koncie nagrody zdobyte w ramach konkursu:

 • HIT za dokonania w zakresie przeprowadzonych remontów termomodernizacyjnychw podległych jednostkach oświatowych (rok 2004),
 • HIT za „Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły” (rok 2009),
 • Kryształowy HIT za przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i radykalne podniesienie standardu obsługi klienta oraz warunków pracy personelu(rok 2011),
 • Rubinowy HIT za rewitalizację obszaru powojskowego – budynku dawnych koszar 6. Regimentu Piechoty Pomorskiej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 (rok 2013).

Jest również siedmiokrotnym zdobywcą HIT-a Promocji Regionu (za lata 2009-2015) za skuteczną promocję swojego potencjału społeczno-gospodarczego.

drukuj:
udostępnij: