Poniedziałek, 30.1.2023

Konkurs dla przedsiębiorstw: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Konkurs dla przedsiębiorstw:  Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Województwa w ramach WRPO 2014+ ogłosił  konkurs z poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

m.in. przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,
  2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,
  3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth,
  4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,
  5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2 MWth,
  6.  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.

 

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu

    Maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych

 

Termin konkursu: od 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 31.08.2017 r. do godziny 15.30

szczegóły na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201

 

drukuj:
udostępnij: