Wtorek, 06.6.2023

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP uhonorowane zostaną najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, przyczyniające się do rozwoju gospodarki, promujące Polskę na arenie międzynarodowej i stanowiące wzór dla innych firm. W bieżącej edycji przedsięwzięcia, nagrody zostaną wręczone w 6 kategoriach:

1. Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, działających również na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie;

2. Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw;

3. Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych;

4. Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu;

5. STARTUP_PL - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną;

6. Badania + Rozwój - nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Prezydent RP może także przyznać nagrodę indywidualną.

Zgodnie z Regulaminem przedsięwzięcia kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród, w tym działań promocyjnych prowadzonych przez organizatora (Kancelaria Prezydenta RP).

Przedsiębiorców spełniających wymogi regulaminowe i zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu, prosimy o wypełnienie oraz podpisanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-2017 i przekazanie go do Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zgłoszenie podmiotu do nagrody dokonywane jest poprzez przekazanie odpowiedniego wniosku, wraz załącznikami, przez instytucję zaproszoną do zgłaszania kandydatów (w tym przypadku ZPP) do Kancelaria Prezydenta RP w terminie do dnia 22 września 2017 roku. Chcąc zachować ww. termin, w związku z koniecznością przekazania otrzymanych dokumentów do ZPP, formularze prosimy kierować do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie do dnia 6 września 2017 roku.

Więcej informacji oraz Regulamin wydarzenia na stronie: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/

drukuj:
udostępnij: