Poniedziałek, 05.6.2023

Konkurs WRPO+ dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Konkurs WRPO+ dla innowacyjnych przedsiębiorstw
Dla kogo?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy.

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
  2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
  3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny: 20 % wydatków kwalifikowalnych.

Termin konkursu: 29-12-2017 do 02-02-2018

Szczegółowe informacjehttp://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240

drukuj:
udostępnij: