Piątek, 02.6.2023

PWB szkoli przyszłych i obecnych przedsiębiorców

PWB szkoli przyszłych i obecnych przedsiębiorców

12 grudnia br., w gnieźnieńskim Starostwie odbyło się spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”. Jego organizatorem był, funkcjonujący w ramach Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Punkt Wspierania Biznesu.

Podczas szkolenia omówiono zagadnienia obejmujące między innymi: bezzwrotne środki dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, unijne pożyczki w ramach projektu „Jeremie 2”, program „Wsparcie na starcie II” oraz bezzwrotne środki dla firm planujących rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie poprowadziła Maria Grabowska, inspektor ds. funduszy europejskich i kontaktów z przedsiębiorcami, która przybliżyła również jego uczestnikom możliwości uzyskania finansowego wsparcia w ramach WRPO 2014+, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instrument „Jeremie 2” zaprezentował Tadeusz Wojtaszak z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a założenia i zasady programu „Wsparcie w starcie II omówił Paweł Szarfemberg, reprezentujący spółkę ECDF. Uczestnicy mogli także skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Kolejne szkolenia organizowane przez PWB planowane są już na początku 2018 roku.

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: