Piątek, 24.3.2023

Szkolenie o szkoleniach

Szkolenie o szkoleniach

30 stycznia 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników”. Jego organizatorem był funkcjonujący w ramach Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu.

 

Spotkanie dotyczyło podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników. Podczas szkolenia zagadnienia związane z: podnoszeniem kwalifikacji i szkoleniami dla pracowników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,pożyczkami na kształcenie (pilotażowym projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz Krajowym Funduszem Szkoleniowymprzedstawiła Maria Grabowska z Gnieźnieńskiego Punktu Wspierania Biznesu. Natomiast finansowanie wsparcia w ramach Bazy Usług Rozwojowych zaprezentowały: Edyta Kasprzak-Škvrna z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Konina oraz Wiktoria Michalska z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Kolejne szkolenie organizowane przez PWB planowane jest w marcu br., a jego tematyka będzie dotyczyła możliwości uzyskania finansowego wsparcia przez osoby fizyczne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

drukuj:
udostępnij: