Sobota, 27.11.2021

III Forum Eksportowe

III Forum Eksportowe

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza na III Forum Eksportowe, które odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców, w tym eksporterów, oraz wsparcia dla firm w ramach realizacji zamówień publicznych dla organizacji międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwai Współpracy w Europie (OBWE), NATO czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż.Aktualną ofertę programów pomocowych, dotacji oraz współpracy z zagranicą przedstawią specjaliści z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.Podczas Forum będzie można zapoznać się z:

  • ofertą pożyczek, poręczeń i wsparcia eksperckiego dla biznesu,
  • informacjami celnymi i podatkowymi,
  • możliwościami ubezpieczenia transakcji zagranicznych.

Swoją ofertę zaprezentuje również Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Forum dedykowane jest wszystkim obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, ekspertom biznesu, pracownikom samorządów lokalnych, współpracującym nacodzień z firmami w gminach i powiatach, jak również studentom wszystkich kierunków, dla których przygoda z eksportem może zacząć się jeszcze w trakcie nauki.

 

III Forum Eksportowe - informacja RODO.pdf

III FORUM EKSPORTOWE 15 czerwca 2018.pdf

drukuj:
udostępnij: