Poniedziałek, 05.6.2023

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z gmin: Gniezno, Mieleszyn, Łubowo, Kłecko.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” rozpocznie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków: 27 lipca 2018r. do 24 sierpnia 2018r.

Forma wsparcia i intensywność pomocy: 50.000 zł w dwóch transzach: I- 80%, II - 20%.

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/213

 

Kontakt

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Małgorzata Blok – 601 251 501

Agnieszka Miękwicz-Łopyta – 506 862 163

drukuj:
udostępnij: