Sobota, 03.6.2023

TOP100 Innowatorzy Gospodarki

TOP100 Innowatorzy Gospodarki

Ponad 15 mln złotych dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Trwa nabór wniosków do udziału w programie „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R.

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie finansowe na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników w renomowanych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, w tym:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego,

  • współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Program będzie realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
w ramach IV osi POIR. Wartość funduszy przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu. Więcej informacji ogłoszenie o konkursie.

drukuj:
udostępnij: