Wtorek, 06.6.2023

Dotacje dla przedsiębiorców z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Dotacje dla przedsiębiorców z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach WRPO poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa - 45% kosztów kwalifikowalnych,

  • średnie przedsiębiorstwa - 35% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 5 000 000,00 PLN
     

Termin składania wniosków :

06.08.2018 – 28.09.2018

 

Więcej szczegółów:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275

drukuj:
udostępnij: