Piątek, 24.3.2023

„Pożyczka na rozwój” dla mikro i małych przedsiębiorców

„Pożyczka na rozwój” dla mikro i małych przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparciaw ramach Programu pilotażowego „Pożyczka na rozwój”.

Termin naboru: 27 lipca 2018r.- 05 listopada 2018 r.

Pożyczki udzielane są na realizację projektów polegających nazakupie i instalacjinowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznychi narzędzi, dodatkowo również na:

1) zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,

2) integrację nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym,

3) integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym, z zastrzeżeniem, że wydatki związane z oprogramowaniem nie mogą przekroczyć 20 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota udzielonej pożyczkiod 100000 zł do 500 000 zł

Oprocentowanie od 2,5% do 6% w skali roku.

Więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj

drukuj:
udostępnij: