Piątek, 02.6.2023

Program sektorowy InnoNeuroPharm

Program sektorowy InnoNeuroPharm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 3/1.2/2018 Program sektorowy

InnoNeuroPharm Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Dla kogo:

-przedsiębiorstw

-konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw)

Obszar badawczy:

sektor farmaceutyczny

Na co:

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione
o prace przedwdrożeniowe)

Termin naboru wniosków

3 sierpnia–2 października 2018r.(do godziny 16:00)

Poziom dofinansowania:

  1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

–dla mikro-i małego przedsiębiorcy:

·70% -80%kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

·45% -60%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

–dla średniego przedsiębiorcy:

·60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

·35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

–dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

·50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

·25% -40%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

  1. w przypadku prac przedwdrożeniowych:

–pomoc de minimis–90%kosztów kwalifikowalnych tych prac;

–usługi doradcze dla MŚP–50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 mln PLN.

Więcej szczegółów:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm-2018/

drukuj:
udostępnij: