Wtorek, 06.6.2023

Szybka ścieżka dla MMŚ

Szybka ścieżka dla MMŚ

Do 14 grudnia 2018 roku trwa nabór do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem projektu są działania z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe.

Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:

  • 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe.


Więcej informacji: Szybka ścieżka dla małych i średnich przedsiębiorstw


drukuj:
udostępnij: