Wtorek, 06.6.2023

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej

żródło:kawa/pixaby

Jeszcze do 29 listopada 2018 można składać w PARP-ie wnioski do konkursu ochrona własności przemysłowej z poddziałania 2.3.4 POIR. MMŚ mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie może być również przeznaczone na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Maksymalne wsparcie przy poziomie dofinansowania do 50% może wynosić nawet 0,5 mln zł.

Więcej informacji:

https://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej?_ga=2.262180936.571261138.1540808564-1406876106.1540808564

drukuj:
udostępnij: