Piątek, 02.6.2023

Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2019 roku

Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2019 roku

12 grudnia 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne „Jak pozyskać środki finansowe na otwarcie i rozwój firmy w 2019 roku. Jego organizatorem był funkcjonujący w ramach Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu. Celem spotkania było przedstawienieinformacji dotyczących planowanych na 2019 rok konkursów z wykorzystaniem środków unijnych. Spotkanie adresowane było do osób planujących otwarcie własnej firmy oraz do przedsiębiorców szukających wsparcia finansowego.


Prezentowane konkursy objęły następujące programy unijne: WRPO,POIR,PROW,POWER. Spotkanie poprowadziła Maria Grabowska- inspektor ds. funduszy europejskich i kontaktów z przedsiębiorcami, Gnieźnieńskiego Punktu Wspierania Biznesu. 


W 2019 roku planowane są dalsze spotkania informacyjne oraz szkolenia. Cykl spotkań rozpoczniemy od szkolenia dla osób fizycznych zainteresowanych otwarciem firmy.


Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji o funduszach europejskich zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Punktu Wspierania Biznesu codziennie w godz. 8.00-15.00, pok.2.44

drukuj:
udostępnij: