Wtorek, 06.6.2023

Dotacje na rozwój działalności gospodarczej

Dotacje na rozwój działalności gospodarczej

Dla kogo: MMŚP z obszaru LGD „Trakt Piastów”

Termin składania wniosków: 27.12.2018r. - 11.01.2019 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 711 650 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów – max. 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300.000 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

Szczegóły:

http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/262?fbclid=IwAR3RU3ws3LYIHYXZPUwJ33cYAM_vp7VTBLrZNTG5KNDi8NCa47WFl-nUB9U

drukuj:
udostępnij: