Piątek, 24.3.2023

Harmonogramy naborów wniosków na 2019 rok

Harmonogramy naborów wniosków na 2019 rok

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/011/614/original/Harmonogram_nabor%C3%B3w_wniosk%C3%B3w_o_dofinansowanie_dla_WRPO_2014__na_rok_2019_(listopad_2018).pdf?1542613845

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/66924/Harmonogram_naboru_wnioskow_w_Programie_Inteligentny_Rozwoj_na_2019_r.pdf

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

https://www.power.gov.pl/media/67676/harmonogram_naborow_2019v3.pdf

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/media/66395/Harmonogram_naborow_2019_20181128.pdf

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/

drukuj:
udostępnij: