Sobota, 03.6.2023

Wystawa marki Wielkopolska: POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r.

Wystawa marki Wielkopolska: POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r. https://www.powergenafrica.com/ 

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego. Nabór prowadzony jest w trybie konkursowym.

Podmioty zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych niezbędnych dokumentów na adres e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 23 stycznia 2019 r. (tj. środa) - zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Komplet dokumentów:

https://www.umww.pl/wystawa-marki-wielkopolska-powergen-africa-kapsztad-rpa-14-16-maja-2019-r

drukuj:
udostępnij: