Piątek, 24.3.2023

EarlyWarning - nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej

EarlyWarning - nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej

W ramach projektu EarlyWarning została stworzona sieć konsultantów i mentorów. Konsultanci będą odpowiedzialni za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.


Rolę mentora pełnią doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami w przeszłości przeżywali trudności, prowadząc własne firmy, i którzy są skłonni, pro publico bono, podzielić się swoimi doświadczeniami. Mentor jest dla przedsiębiorcy wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, motywuje go do działania i towarzyszy w zmianie.

Projekt EarlyWarning Poland realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

 

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

  • wsparcie konsultantów i mentorów - doświadczonych przedsiębiorców
  • wczesne zdiagnozowanie problemu w firmie
  • doradztwo w podjęciu odpowiednich działań, które zabezpieczą firmę przed poważnymi konsekwencjami w przyszłości, a w skrajnych przypadkach przed upadłością

 

Kto może otrzymać wsparcie?

- mikro, mali lub średni przedsiębiorcy w sytuacji kryzysowej lub dostrzegający oznaki nadciągających trudności

 

Więcej na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning

drukuj:
udostępnij: