Piątek, 24.3.2023

”Badania na rynek - konkurs ogólny”, ”Badania na rynek - miasta średnie” oraz ”Badania na rynek - Dostępność Plus” konkursy PARP dla innowacyjnych przedsiębiorców

”Badania na rynek - konkurs ogólny”, ”Badania na rynek - miasta średnie” oraz ”Badania na rynek - Dostępność Plus” konkursy PARP dla innowacyjnych przedsiębiorców

Od 25 marca do 8 maja 2019 r. można składać wnioski do konkursówBadania na rynek, których celemjest finansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wydatki inwestycyjne:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • zakup nieruchomości,
  • roboty budowlane,
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro, małe lub średnie firmy,które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.


 

Poziom dofinansowania

do 70% wartości projektu, całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000000EUR

Więcej na: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56041:3-nowe-nabory-w-ramach-badan-na-rynek

drukuj:
udostępnij: