Wtorek, 06.6.2023

„Szybka ścieżka” – Konkurs 2/1.1.1/2019

„Szybka ścieżka” – Konkurs 2/1.1.1/2019

Na co?

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Poziom dofinansowania?

1)na realizacjębadań przemysłowych i prac rozwojowych:

-dla mikro-i małego przedsiębiorstwa:

·70% -80%kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,

·45%-60%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,

-dla średniego przedsiębiorstwa:

·60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,

·35% -50%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,

-dla przedsiębiorstwainnego niż MŚP:

·50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,

·25% -40%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,

-dla jednostkinaukowej –do100% kosztów kwalifikowalnych

2)na realizacjęprac przedwdrożeniowych:

·deminimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,

·usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalnawartośćkosztów kwalifikowalnych:

1)1 mln PLN–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,

2)2 mln PLN –w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych -50 mln euro

 

Terminy:

Konkurs jest podzielony na 3 miesięczne rundy, wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2019r.

 

 

Więcej informacji:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/

 

drukuj:
udostępnij: