Poniedziałek, 30.1.2023

Kwietniowe konkursy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kwietniowe konkursy w Programie Operacyjnym  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory do konkursów dla przedsiębiorców na pozyskanie środków unijnych na projekty poprawiające efektywność energetyczną. Dwa nabory unijne przeznaczone są na:        

  • budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii   

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.03.2019 r. do 28.05.2019 r.:

Więcej informacji   http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzaniaenergiizodnawialnychrde/

 

  • przebudowę systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, budowę przyłączy i podłączenie budynków  do sieci ciepłowniczej    

Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19

Więcej informacjihttp://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---v-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html

drukuj:
udostępnij: