Poniedziałek, 05.6.2023

Wsparcie innowacji w branży rolno-spożywczej

Wsparcie innowacji w branży rolno-spożywczej

Do 26 kwietnia 2019 roku można składać zgłoszenia do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej EIT Food Seedbed.
Program wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy. 
 

Beneficjenci uzyskają wsparcie:
- merytoryczne (szkolenia i mentoring),
- finansowe (refundację kosztów podróży związanych z udziałem w warsztatach projektowych, spotkaniach z mentorami i potencjalnymi klientami, do wysokości 10.000 EUR, a dla najlepszych startupów nagrody pieniężne w wysokości 20.000 EUR),
- dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami (customer discovery process), realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy współpracy z wyspecjalizowanymi trenerami.
 

Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. 
Program jest prowadzony w języku angielskim w trzech europejskich ośrodkach: Belfaście, Bilbao i Warszawie, dedykowany dla startupów z dowolnych miejsc na świecie. Zespół organizatorów obejmuje m.in. Queen's University of Belfast, University of Cambridge, Uniwersytet Warszawski oraz osiem firm-liderów branży rolno-spożywczej.
Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56885:nabor-w-programie-wsparcia-innowacji-w-branzy-rolno-spozywczej?fbclid=IwAR32kbt-4dZ1TCeP_2Lsm7s5VaDO4R-fHIY7W4nya0bsN8WvbKrz5II_-F8

drukuj:
udostępnij: