Poniedziałek, 30.1.2023

Wsparcie finansowe dla projektów dot. cyklu życia ogniw i baterii

 Wsparcie finansowe dla projektów dot. cyklu życia ogniw i baterii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o możliwości składania projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii.

Projekt powinien charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności i przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności przemysłu w Polsce oraz Unii Europejskiej. Przewidywana do zastosowania technologia powinna wyróżniać się na tle obecnej oraz zapewniać przewagę konkurencyjną w przyszłości. Korzyści płynące z projektu nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, ale powinny, w ramach łańcucha wartości, oddziaływać również na wzrost w innych jego ogniwach.
Realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu IPCEI. Po zakończeniu tego etapu, pozytywnie ocenieni wnioskodawcy poproszeni zostaną o rozwinięcie koncepcji i przygotowanie pełnych wniosków projektowych.
Opis proponowanego projektu należy przesłać w formacie PDF drogą elektroniczną do 10 maja 2019 r. do godziny 16:00 na adres e-mail eba@mpit.gov.pl 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zaproszenie-do-skladania-projektow-wpisujacych-sie-w-lancuch-wartosci-pelnego-cyklu-zycia-baterii-nowej-generacji-dla-pojazdow-oraz-stacjonarnych-systemow-magazynowania-energii


 

drukuj:
udostępnij: