Piątek, 02.6.2023

Szkolenia dla przedsiębiorców z branży budowlanej, finansowej oraz turystycznej

Szkolenia dla przedsiębiorców z branży budowlanej, finansowej oraz turystycznej

Od 15 maja trwa rekrutacja do projektu szkoleniowego, realizowanego przez PARP w ramach działania Kompetencje dla sektorów. Jego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Przedsiębiorstwo może otrzymać na dofinansowanie usług rozwojowych do 80 % wartości tych usług, 20% to koszt własny przedsiębiorstwa.

Formularz zgłoszeniowy

drukuj:
udostępnij: