Wtorek, 06.6.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę warunków BHP w firmach

Nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę warunków BHP w firmach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.


Szczegóły:
https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy#1

drukuj:
udostępnij: