Piątek, 03.2.2023

Sieć Otwartych Innowacji. Granty za zakup innowacji technologicznych

Sieć Otwartych Innowacji. Granty za zakup innowacji technologicznych

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Wspierane są transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedmiotem dofinansowania jest zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

 

Na co:

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

 

Dofinansowanie:

  • Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
  • Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego) – 25% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy wyłącznie ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

 

Terminy:

nabór wniosków:ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy

VIII runda III naboru: 1 sierpnia 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.

 

Szczegóły:

https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/

drukuj:
udostępnij: