Środa, 07.6.2023

Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska” – ogłoszenie konkursu nr 7/1.1.1/2019

Szybka ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska” – ogłoszenie konkursu nr 7/1.1.1/2019

NCBR zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych technologii nawozów. Celem projektów jest opracowanie rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, które przyczyni się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Na konkurs przeznaczono 200 mln PLN.

 

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

 

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

Termin składania wniosków: 14 listopada 2019 r. - 14 stycznia 2020 r.

 

Konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-innowacyjne-nawozy-przyjazne-dla-srodowiska-ogloszenie-konkursu-nr-71112019-5/

drukuj:
udostępnij: