Środa, 07.6.2023

Bezpłatne szkolenie „Pracownicze plany kapitałowe – poznaj nowe obowiązki pracodawców”

Bezpłatne szkolenie    „Pracownicze plany kapitałowe – poznaj nowe obowiązki pracodawców”

Organizator szkolenia: Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca (MSP) oraz Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu działający w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Celem szkolenia jest omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych zarówno z punktu widzenia obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień pracownika. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK oraz prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Termin:
22 listopada 2019 r. (piątek) w godz. 9.00 – 16.00 w sali konferencyjnej 2.46 w Starostwie Powiatowym przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie.

Zapisy:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl) ZAPISZ SIĘ lub na adres e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 61 424 07 43.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.


Program szkolenia

 

drukuj:
udostępnij: