Piątek, 24.3.2023

Granty na Eurogranty

Granty na Eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,

  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,

  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,

  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

 

Ile można otrzymać?

Maksymalnie 280 060 zł.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 280 060 zł.

 

Terminy składania wniosków do PARP

21.01.2020-12.01.2021

 

Więcej szczegółów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

 

drukuj:
udostępnij: