Niedziela, 28.5.2023

Spotkania z mentorami dla wnioskodawczyń Grantów Norweskich

Spotkania z mentorami dla wnioskodawczyń Grantów Norweskich

5 marca 2020 r. w Warszawie PARP organizuje bezpłatne warsztaty i spotkania z mentorami dla osób chcących składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Schematu Małych Grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Spotkania indywidualne z wybranymi przez uczestniczki mentorkami/mentorami z Norwegii i Polski będą poprzedzone zajęciami warsztatowymi, podczas których poznają one zasady korzystania ze wsparcia mentora i możliwości rozwoju dla przedsiębiorcy współpracującego z mentorem.

 

Dofinansowanie

Usługi świadczone przez mentorów są w 100% finansowane z grantu, tzn. nie jest wymagany wkład własny na pokrycie kosztów mentora (w przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych w projektach jest to maksimum 85%). Ponadto, jeśli wnioskodawczyni wybierze mentora z Norwegii, jej projekt może zyskać dodatkowe punkty w konkursie grantowym jako projekt partnerski. Uwaga – rozmowy z mentorami norweskimi będą odbywać się w języku angielskim.

 

Zgłoszenia

Pierwszeństwo przyjęcia do udziału w wydarzeniu mają wnioskodawczynie, których proponowane projekty mieszczą się w następujących obszarach konkursowych:

- technologie przyjazne środowisku,

- technologie poprawiające jakość życia,

- innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych.

 

Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=274#

drukuj:
udostępnij: