Wtorek, 06.6.2023

Asystent Budżetowy - nowa aplikacja od NCBR

Asystent Budżetowy - nowa aplikacja od NCBR

Asystent Budżetowy to aplikacja do łatwego kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie badawczo-rozwojowym, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków.

Asystent budżetowy:

- informuje o rodzaju wydatków kwalifikowalnych, w jaki sposób ująć dany koszt w budżecie projektu oraz jak go rozliczyć,

- przypisuje wydatki do kategorii,

- podpowiada kategorie kosztowe, poprawne nazwy wydatków oraz jak powinno brzmieć prawidłowe uzasadnienie danego kosztu.

 

Więcej informacji:

https://asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl/#/

drukuj:
udostępnij: