Piątek, 03.2.2023

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka Ścieżka”, „Seal of Excellence”, „Projekty Aplikacyjne”, krajowych m.in.: TANGO i GOSPOSTRATEG oraz instrumentu STEP.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybka Ścieżka”, „Seal of Excellence”, „Projekty Aplikacyjne”, krajowych m.in.: TANGO i GOSPOSTRATEG oraz instrumentu STEP.

Termin: 24 marca 2020

Miejsce: Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa

 

Zakres tematyczny spotkania:

  • zasady ubiegania się o dofinansowanie z NCBR w ramach ww. konkursów,

  • projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów POIR,  

  • kryteria, jakim podlegają wnioski podczas oceny przez ekspertów,

  • omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach,

  • prezentacja instrumentu STEP i Innovation Coach,

  • prezentacja ekspertów Urzędu Patentowego.

 

Wydarzeniu towarzyszyć będą spotkania indywidualne z ekspertami NCBR.

Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY.

 

Rejestracja:

https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/#Rejestr

 

drukuj:
udostępnij: