Poniedziałek, 30.1.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął naboru wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął naboru wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął naboru wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Wysokość wsparcia: max. 5 tys. zł.

Okres spłaty: nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Możliwość umorzenia:

Pożyczka z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
Procedura składania wniosków:

  • włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20 lub,

  • przesyłając pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu lub,

  • w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie:

-Pani Aneta Sikorska–tel.(+48)616697023,

-Pani Martyna Kołodziejewska–tel.(+48)616697024,

-Pani Renata Kościelniak – tel. (+48) 61 669 70 30.

 

Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed…/…/pozyczka

drukuj:
udostępnij: