Piątek, 24.3.2023

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Rodzaje wsparcia:

-Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

-Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

-Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

-Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Procedura wsparcia:

Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można składać:

Szczegóły: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

drukuj:
udostępnij: