Niedziela, 28.5.2023

VR Inkubator - ankieta dla przedsiębiorców

VR Inkubator - ankieta dla przedsiębiorców

W Fałkowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, trwa budowa inkubatora przedsiębiorczości o nazwie VR Inkubator. Zostanie on otwarty w lipcu 2021 roku, a w ramach jego funkcjonowania dostępnych będzie wiele usług dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Inwestorowi – firmie DC Centrum sp. z o.o. oraz MTD Consulting Marcin Król, zależy na tym aby poznać potrzeby firm z sektora MŚP działających na terenie Wielkopolski, w tym w szczególności powiatu gnieźnieńskiego. Umożliwi to stworzenie oferty, która odpowiadać będzie istniejącemu popytowi na usługi z zakresu inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://dc-centrum.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne i jest ANONIMOWA! Wyniki badań zostaną udostępnione publicznie i posłużą wyłącznie do celów badawczych.

Kilka informacji dotyczących VR Inkubatora

Budynek VR Inkubatora to ponad 1 400 m2 powierzchni użytkowej, w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, złożonej z 3 różnorodnie zagospodarowanych kondygnacji.

W budynku świadczone będą usługi infrastrukturalne związane z wynajmem takiej przestrzeni jak:

- sale przystosowane do korzystania z technologii VR,
- sale konferencyjne,
- open space,
- biura indywidualne,
- archiwum.

Bardzo ważnym elementem będzie również realizacja usług okołobiznesowych, doradczych oraz specjalistycznych.

VR Inkubator stanowić ma przyjazne miejsce pracy i rozwoju biznesu zatem znajdować się w nim będzie stołówka z jadalną, pokoje dla rodziców umożliwiające spokojne nakarmienie/przebranie dziecka oraz chill zone (pokój rekreacji + pokój ciszy).

Kontakt:
Agata Kuźma – Analityk
DC CENTRUM Sp. z o.o. Biuro Wsparcia Zarządzania
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań
kom. 533 945 539, tel. 61 843 01 07

 

drukuj:
udostępnij: