Piątek, 24.3.2023

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z gmin: Gniezno, Mieleszyn, Łubowo, Kłecko.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 12 czerwca 2020r. do 29 czerwca 2020r.
Forma wsparcia i intensywność pomocy: 50.000 zł w dwóch transzach: I- 80%, II - 20%.

Dokumentacja konkursowa:
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” oraz na stronie internetowej LGD TRAKT PIASTÓW (kliknij)

Kontakt
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo
Małgorzata Blok – 601 251 501 / 61 427 59 50
Kinga Borzykowska - 506 862 163

 

drukuj:
udostępnij: