Piątek, 02.6.2023

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z gmin: Gniezno, Mieleszyn, Łubowo, Kłecko.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków: 12 czerwca 2020r. do 29 czerwca 2020r.

 

Forma wsparcia i intensywność pomocy: 50.000 zł w dwóch transzach: I- 80%, II - 20%.

 

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” oraz na stronie internetowej:

http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/380/nabor-wnioskow-nr-14-2020-w-ramach-przedsiewziecia-1-2-1?fbclid=IwAR1wniOkLd6pxfb3aJlIa7V5SDebw0xkGxoHOdkDJxOyTmghD3DdioRGBFA

 

Kontakt

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Małgorzata Blok – 601 251 501 /+61 427 59 50

Kinga Borzykowska - 506 862 163

 

drukuj:
udostępnij: