Poniedziałek, 30.1.2023

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie dla przedsiębiorców i NGO

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie dla przedsiębiorców i NGO

Do 30 czerwca 2020 r. można składać wnioski do PUP w sprawie dofinansowania:

  1. Dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie:

- Pani Dominika Nowakowska – tel. (+48) 61 669 70 33,

- Pani Aneta Kasprowicz – tel. (+48) 61 669 70 21

https://gniezno.praca.gov.pl/-/12612321-od-16-do-30-czerwca-2020r-dyrektor-pup-oglasza-iv-nabor-wnioskow-w-sprawie-dofinansowania-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-tym-organizacji-poz

  1. Dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników w kwestii dofinansowania spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie:

- Pani Dominika Nowakowska – tel. (+48) 61 669 70 33,

- Pani Aneta Kasprowicz – tel. (+48) 61 669 70 21

https://gniezno.praca.gov.pl/-/12612615-od-16-do-30-czerwca-2020r-dyrektor-pup-oglasza-iv-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow-bedacych-osobami-fizycznymi-niezatrudniajacymi-pracownik

  1. Z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie:

- Pani Maria Filipiak – tel. (+48) 61 669 70 11,

- Pan Paweł Purol – tel. (+48) 61 669 70 13.

https://gniezno.praca.gov.pl/-/12612636-od-16-do-30-czerwca-2020r-dyrektor-pup-oglasza-iv-nabor-wnioskow-w-sprawie-dofinansowania-z-tytulu-spadku-obrotow-gospodarczych-z-przeznaczen

drukuj:
udostępnij: