Wtorek, 06.6.2023

„Szybka Ścieżka” ostatni nabór do konkursu

„Szybka Ścieżka” ostatni nabór do konkursu

NCBR ogłosił konkurs 6/1.1.1./2020–Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to ostatnia edycja w tej perspektywie budżetowej Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy i konsorcja mogą starać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów.

 

Dla kogo?

-przedsiębiorstw,

-konsorcjów przedsiębiorstw,

-konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Na co?

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanieinnowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Terminy:

3 sierpnia –14 września2020r. (do godziny 16:00). Konkurs jest podzielony na rundy:

  1. 3 –21sierpnia2020 r.tylko duże przedsiębiorstwaoraz ich konsorcja(także zudziałem MŚP i jednostek naukowych)
  2. 22 sierpnia –14 września2020r. (do godziny16:00)tylko MŚP oraz ich konsorcja(także z udziałem jednostek naukowych)

Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

-projekty realizowane samodzielnie przez MŚP –od 1 mln PLN do 50 mln euro,

-pozostałe projekty –od 2 mln PLN do 50 mln eur.

 

Szczegóły:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/6-1-1-1-2020/

Źródło zdjęcia:pixabay.com

drukuj:
udostępnij: