Piątek, 02.6.2023

Nowy start w biznesie

Nowy start w biznesie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Nowy strat” dla przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Dla kogo?

przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęli w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Projekt jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego.

Na co?

-pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,

-pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,

-przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Poziom dofinansowania:

Uczestnicy dofinansowania otrzymają 100 proc. dofinansowania z funduszy unijnych, które sprawi, że powrót na rynek będzie łatwiejszy.

Terminy składania wniosków:

1.06. 2020-30.11. 2022

 

Nabór dla przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego jest prowadzony 3 przez operatorów, prowadzących następujące projekty:

-„Akademia pozytywnej zmiany” ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców. Projekt zakłada objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

-„Profesjonalny start” ma na celu zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

-„Nowy start – nowe perspektywy” celem jest podniesienie zdolności adaptacyjnych i wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Szczegóły:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

 

 

Źródło zdjęcia:pixabay.com

drukuj:
udostępnij: